Skip to main content

Parkovací dom NordCity v Žiline

Uverejnené: 30. október 2023

Parkovacie domy sú s príchodom zákazu parkovania na chodníkoch horúcou témou. Najnovší vyrástol práve v Žiline na Poštovej ulici, kde rieši parkovanie v biznis zóne NordCity na Vlčincoch. Priestranná a vzdušná stavba poskytuje odstupňované platobné zóny, miesta pre nabíjanie elektromobilov, inteligentný kamerový systém a dokončuje sa aj zelená strecha.

Aj keď ide o podnikateľský parkovací priestor a nie klasické parkovisko určené pre obyvateľov sídlisk (parkovať tam však môžu) práve NordCity je dobrý príklad, ako riešiť parkovanie s výhľadom do budúcnosti, keď sa začína v zastavanom území počítať každý meter štvorcový a zároveň aj každý strom.

V posledných mesiacoch som zbieral príklady dobrej praxe predovšetkým z Viedne, Prahy či Bratislavy. Parkovacím domom v Martine sa budem preto venovať v samostatnom príspevku, keďže túto tému si Martinčania zaslúžia spracovať podrobnejšie.