Skip to main content

Martin navštívila delegácia z Islandu

Uverejnené: 31. október 2022

Islandský prezident Guðni Thorlacius Jóhannesson a islandský minister zdravotníctva Willum Þór Þórsson navštívili s delegáciou postupne dekanát JLF UK, Centrum podpory medicínskeho vzdelávania a Honorárny konzulát Islandu v Martine.

V súčasnosti v Martine študuje 180 islandských študentov a mnoho ďalších zahraničných študentov z iných štátov. S viacerými sa poznám, realizovali sme niekoľko projektov a máme dobré vzťahy. Dokonca pán prezident sa ma pýtal, či som zahraničný študent, keď som ho fotografoval.

Ako povedal Hans Christian Andersen, "Jeg er en Skandinav" (som Škandinávec) - mnohé príklady dobrej praxe pre naše mesto som síce našiel v Škandinávii, no srdcom aj pôvodom som hrdý Martinčan. Ďakujem vedeniu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, že to, čo vybudovali na Malej hore v Martine robí dnes nášmu mestu skvelé meno.