Skip to main content

Martin bude opäť kultúrnym mestom

Uverejnené: 02. február 2023

Pracovná skupina pod vedením pani Ing. arch. Zuzany Mendelovej predstavila na verejnej diskusii návrh dokumentu "Stratégia a manuál regulácie vizuálneho smogu mesta Martin".

Mesto Martin si zaslúži, aby po rokoch anarchie v oblasti reklamy a vizuálneho smogu nastúpilo na moderný trend, ktorý zaviedli rešpektované metropoly ako Praha, Bratislava či Viedeň. Aktuálne sa tieto manuály postupne implementujú aj v Žiline, Ružomberku, Trnave, Nitre či iných slovenských mestách.

Aké budú ďalšie kroky?

Teším sa, že manuál bude čoskoro zverejnený a pripravený na predloženie do mestského zastupiteľstva v rámci zmien a doplnkov, ktoré budú upravovať aj všeobecné záväzné nariadenie o reklame. Začiatok a kľúčové úpravy čakajú najmä pamiatkovú zónu mesta, no samotný manuál slúži ako návod pre všetky mestské časti a všetkých, ktorým záleží na modernej vizuálnej identite. Z mesta tak dúfam zmiznú rôzne plachty na mostoch, plotoch, prapodivné konštrukcie či nepovolené reklamné stavby...

Poďakovanie pracovnej skupine

V októbri 2021 stážisti zo združenia Coworking METRO v Martine začali realizovať v rámci nášho projektu "Otvorené mesto" mapovanie nelegálnej reklamy, na základe čoho sme oslovili primátora Jána Danka a prednostu MsÚ pána Jána Žilu, ktorí odovzdali informácie Útvaru hlavného architekta mesta Martin a vznikla pracovná skupina, ktorej výsledok vidíte dnes.

Zuzana Mendelová, Jana Tartaľová, Oto Nováček, Adam Galko, Peter Trmos, Martin Litvaj, Adriana Reťkovská, Mária Zboranová

Takto sa to má robiť...